ที่เที่ยวน่าน

29 จุดปักมุดที่เที่ยวน่าน 2024 ที่ห้ามพลาด

มาแนะนำ ที่เที่ยวน่าน ซึ่งกำลังเป็นจังหวัดที่มียอดผู้คนสนใจสูงมากในขณะนี้ น่าน เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของภาคเหนือ เป็นที่ตั้งของเมืองที่สำคัญในอดีต เช่น เวียงวรนคร (เมืองพลัว) เวียงศีรษะเกษ (เมืองงั่ว) เวียงภูเพียงแช่แห้ง อีกทั้งยังเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำน่าน

มีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่ยาวนาน มีชื่อเรียกในพงศาวดารว่า นันทบุรี เมืองน่านในอดีตเป็นนครรัฐเล็ก ๆ ก่อตัวขึ้นราวกลางพุทธศตวรรษที่ 18 บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำน่านและแม่น้ำสาขาในหุบเขาทางตะวันออกของภาคเหนือ

เนื้อหาของบทความทั้งหมด

อำเภอเมือง ที่เที่ยวน่าน

ในตัวเมืองน่าน มีสถานที่ท่องเที่ยว ในเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติ ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน ด้วยวิถีชีวิตแบบสโลไลฟ์ของชาวไทลื้อ เมืองน่าน ที่ทำให้คุณหลงรักน่าน ไปได้นานๆ เลยเชียว

วัดภูมินทร์

วัดภูมินทร์ ที่เที่ยวน่าน

วัดภูมินทร์ ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นวัดสำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดน่าน วัดมีลักษณะที่สำคัญคือโบสถ์และวิหารถูกสร้างเป็นอาคารเดียวกัน วัดภูมินทร์สร้างขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ. 2139
ดูข้อมูลเพิ่มที่ https://nantourism.go.th/travel-detail.php?id=73

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ที่เที่ยวน่าน

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อยู่ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน นับเป็น ปูชนียสถานสำคัญ เป็นเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัย ภายในวัดประดิษฐาน เจดีย์ช้างค้ำ ซึ่งเป็นศิลปสมัยสุโขทัย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 รอบเจดีย์มีรูปปั้นช้างปูนปั้นเพียงครึ่งตัว ประดับอยู่โดยรอบ พระธาตุเจดีย์สร้าง ด้วยอิฐถือปูน มีสัณฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกัน 3 ชั้น กว้างด้านละ 9 วา ฐานจากชั้นแรกสูงถึงชั้นสองมีรูปช้างค้ำอยู่ในลักษณะ เหมือนฐาน รองรับไว้ด้านละ 6 เชือก รวมทั้งหมด 24 เชือก ช้างแต่ละตัวโผล่ส่วนหัวลอย ออกมาครึ่งตัวขาหน้าทั้งคู่ยื่นพ้นออกมาจาก เหลี่ยมฐาน เหนือขึ้นไปเป็นฐานปัทม์ (ฐานบัว) ซ้อนกัน 3 ชั้น และเป็น องค์ระฆังแบบลังกา ต่อจากองค์ระฆังทำเป็นฐานเขียงรองรับ มาลัยลูกแก้ว ลดหลั่นกันไปเป็นส่วนยอด ปัจจุบันพระธาตุเจดีย์ช้างค้ำได้รับการบูรณะซ่อมแซม และหุ้นด้วยแผ่นทองเหลืองทั้งองค์มีความสวยงาม มาก

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

เดิมเป็นที่ประทับของ เจ้าผู้ครองนครน่าน เรียกว่า “หอคำ” ภายในจัดแสดง ศิลปะ โบราณวัตถุ ต่างๆ ประวัติศาสตร์ และชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวพื้นเมืองภาคเหนือ และชาวเขาเผ่าต่าง ๆ สิ่งสำคัญที่สุดคือ “งาช้างดำ” ซึ่งไม่ทราบประวัติความเป็นมา สันนิษฐานว่า เป็นงาข้างซ้าย มีสีน้ำตาลเข้มไปทางดำ มีรูปลักษณะเป็นงาปลียาว 94 เซนติเมตร หนัก 48 กิโลกรัม งาช้างดำนี้ ถือเป็นของคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ มี ซุ้มต้นลีลาวดี ที่ขึ้นเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้งโน้มเอียงเข้าหากันกลายเป็นอุโมงค์ต้นไม้ยิ่งใหญ่สวยงาม เรียกได้ว่า เป็นซิกเนอเจอร์อีก 1 จุดของ จังหวัดน่านที่เมื่อมาถึงแล้วต้องมาถ่ายภาพ

ถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน

ถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน

ถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน ทุกศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทั้งเดือน ตลอดปี และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว น่านทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ของสัปดาห์และตลอดเดือนจะมีการจำหน่ายสินค้า “ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน” บริเวณถนนผากองด้านข้างวัดภูมินทร์ และจะมีลานข่วงเมืองน่านขนาดใหญ่ ด้านหน้าวัดภูมินทร์ไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนเมืองน่านในยามเย็นย่ำถึงค่ำคืน

สเวนเซนส์ สาขากาดน่าน

เครดิตภาพ https://thailandtourismdirectory.go.th/attraction/100332

ร้านไอศกรีมชื่อดัง สเวนเซนส์ (Swensens) สาขากาดน่าน กับการตกแต่งที่บอกได้เลยว่าเป็นร้านที่สวยที่สุดของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ บริเวณหน้าร้าน มีต้นซากุระจำลองสีชมพูสดใสให้นักท่องเที่ยวได้มาบันทึกภาพความทรงจำกัน การออกแบบตัวร้านนั้นยังผสมผสานกับศิลปะแบบวัดภูมินทร์แลนด์มาร์คของเมืองน่านในการก่อสร้างได้อย่างลงตัว สัมผัสกับบรรยากาศดีๆ มีมุมถ่ายรูปสวยๆ ได้เลย

วัดพระธาตุเขาน้อย

เครดิตภาพ https://thai.tourismthailand.org

วัดพระธาตุเขาน้อย ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นวัดราษฎร์ องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ด้าน ตะวันตกของตัวเมืองน่าน สร้างในสมัยเจ้าปู่แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030 องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่อ อิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม พุทธเจ้าได้ รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ ในสมัยพระเจ้าสุริยพงศ์ผริต เดชฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่างชาวพม่า และวิหารสร้างในสมัยนี้เช่นกันวัดพระธาตุเขาน้อย เป็นปูชนียสถานที่สำคัญ และเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของ จ.น่าน สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง ตั้งอยู่บนดอยเบาน้อย สูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 240 ม. หน้าวัดมีทางขึ้นเป็นบันไดนาค 303 ขั้น

จากวัดพระธาตุเขาน้อย สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน ปัจจุบันบริเวณลานชมทิวทัศน์ ประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท สร้างขึ้นเนื่องในมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542

วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง

เครดิตภาพ https://nantourism.go.th/travel-detail.php?id=63

พระบรมธาตุแช่แห้ง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเต่า  พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองและ ปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองน่าน มีอายุกว่า 600 ปี แสดงให้เห็นถึงแบบอย่างสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสกุลช่างน่านอันงดงาม ห่างจากตัวเมืองราว 2กม. บนเส้นทางสายน่าน-แม่จริม สันนิษฐานว่ามี อายุราว 600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มาจากกรุงสุโขทัยบุด้วยทองเหลืองทั้งองค์ เป็นโบราณสถานที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนา 

หาที่พักโฮมสเตย์ ใน จังหวัดน่าน

คลิกจอง ได้เลย https://bit.ly/3upbLI5

ปัว ที่เที่ยวน่าน เมืองแห่งวัฒนธรรมไทลื้อ นาข้าวเขียวทั้งเมือง

ปัว  อำเภอหนึ่งในจังหวัดน่าน เป็นเมืองสีเขียวในหุบที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติแสนงดงาม มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ ทั้งคนไทลื้อ ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง เมี่ยน และลัวะ แต่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทลื้อที่มีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง โดยเฉพาเรื่องการแต่งกายแบบพื้นบ้าน โดยการสวมใส่ผ้าทอไทลื้อ ที่สร้างชื่อมาช้านานกลายเป็นเอกลักษณ์ ในช่วงฤดูทำนาจะได้เห็นไร่นาเขียวขจีห้อมล้อมด้วยขุนเขาพร้อมสายหมอกบาง เป็นที่เที่ยวน่านที่ยังมีความเป็นธรรมชาติสูงมาก วิวสวย อากาศดี ผู้คนน่ารัก มีที่เที่ยวมากมาย

ถนนหมายเลข 3 ที่เที่ยวน่าน เช็คอินถ่ายรูปโค้งถนนสวย

ถนนหมายเลข 3 ที่เที่ยวน่าน เช็คอินถ่ายรูปโค้งถนนสวย

มาเที่ยวน่านถ้าไม่ได้มาถ่ายภาพถนนหมายเลข 3 จุดเช็คอินยอดฮิตอีกจุดหนึ่ง ถือว่ายังไม่ถึงน่านโดยสมบูรณ์ ถนนเลข 3 หรือถนนโค้งเลข 3 เป็นเส้นทางถนน 1081 จากสันติสุข ปัว บ่อเกลือ ใครจะไปหมูบ้านสะปัน หรือบ่อเกลือจะต้องผ่านถนนเส้นนี้  ถนนมีระยะทางประมาณ 300 เมตร เป็นเส้นทางโค้งที่สวยงาม ระหว่างสองข้างทาง คือ วิวของภูเขาและต้นไม้สีเขียว  มีการจัดทำจุดจอดรถที่ค่อนข้างสะดวกสามารถลงไปถ่ายรูปกับโค้งถนนได้ค่อนข้างสะดวก แถมจุดนี้ยังมีช่างภาพให้บริการถ่ายภาพและส่งไฟล์ให้เพื่อไปโพสต์อัพเดทได้แบบรีลไทม์อีกด้วย

ทุ่งนาหลังวัดภูเก็ต

ปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ ที่เที่ยวน่านแบบทุ่งนากำลังสวยงามมากๆ เลยทีเดียว โดยเฉพาะบริเวณด้านหลังวัดภูเก็ต นั้นถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวทุ่งนาจากมุมสูงที่สวยงามมากๆ อีกแห่งหนึ่งในอำเภอปัว นอกจากได้ชมวิวธรรมชาติสวยๆ แล้วยังได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิริมงคลระหว่างการเดินทางด้วย

ร้านกาแฟไทลื้อ

ร้านกาแฟไทลื้อ อ.ปัว

ร้านกาแฟไทลื้อ อำเภอปัว หาที่เที่ยวน่านช่วงหน้าฝนแบบนี้ พลาดไม่ได้ที่จะไปชมวิวทุ่งนาที่กำลังเขียวขจี ซึ่งที่ ร้านกาแฟไทลื้อ อำเภอปัว แห่งนี้ ก็เป็นหนึ่งในจุดเช็กอินชมวิวทุ่งนาที่สวยงามมากๆ ของเมืองน่าน สั่งเครื่องดื่มเย็นๆ แล้วไปนั่งฟินหามุมถ่ายรูปสวยๆ กับทุ่งนาในหน้าฝนกันได้เพลินๆ

ฟาร์มสเตย์โรงเรียนชาวนา

ฟาร์มสเตย์โรงเรียนชาวนา ที่เที่ยวน่าน

ที่พักใจกลางทุ่งนา ในราคาหลักร้อย แต่บรรยากาศหลักล้านไปเลย เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการความเป็นธรรมชาติ ชิลๆ สโลไลฟ์ ตามวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ ที่พักอยู่ในอำเภอปัว จ.น่าน มีทั้งแนวห้องแอร์ และพัดลม แต่ใครที่มาพักช่วงหน้าหนาวบอกเลยว่าอากาศเย็นมาก นอกจากนั้นยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆ หลายมุมอีกมากมาย

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ครอบคลุมในท้องที่ 8 อำเภอของจังหวัดน่าน นั้นเต็มไปด้วยความงดงามของธรรมชาติ ที่นี่ยังคงดิบและเต็มเปี่ยมไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ มีทะเลหมอกให้ได้ชมในยามเช้าท่ามกลางขุนเขาอันยิ่งใหญ่ สัตว์ป่าหายากหลากหลายชนิด และนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดน่าน

ถนนลอยฟ้า ปัว-บ่อเกลือ

ถนนลอยฟ้า ปัว-บ่อเกลือ

หนึ่งในถนนที่สวยที่สุดของเมืองไทย ถนนลอยฟ้าที่เชื่อมระหว่างอำเภอปัวและอำเภอบ่อเกลือ เป็นหนึ่งในที่เที่ยวน่าน และจุดเช็กอินที่นักท่องเที่ยวมักจะแวะถ่ายรูปกันระหว่างทาง แค่ได้เปิดเพลงเพราะๆ ฟังระหว่างขับรถผ่านถนนเส้นนี้ก็มีความสุขแล้ว

จุดชมวิวดอยภูคา 1715

1715 คือระดับความสูงจากน้ำทะเล ณ จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก สามารถชมทะเลหมอก ดูนกได้ โดยมีระยะทางห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคา 8 กิโลเมตร เส้นทางสายปัว – บ่อเกลือ (หากต้องการดูทะเลหมอกต้องมาช่วงฤดูฝน)

อ.นาน้อย อ.นาหมื่น ที่เที่ยวนาน

ดอยเสมอดาว

ดอยเสมอดาว ที่เที่ยวน่าน

ดอยเสมอดาว ตั้งอยู่ภายใน อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ผ่อนคลายไปกับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เพลินตา เพลินใจไปกับวิวทิวทัศน์ ยามเช้าดูหมอก ยามกลางคืนดูดาว ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบ

ม่อนเคียงดาว

ม่อนเคียงดาว

ม่อนเคียงดาว ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติศรีน่าน ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ใกล้ๆ กับ ดอยเสมอดาว ห่างกันประมาณ 1.5 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณนี้ จะเป็นไร่ข้าวโพดของชาวบ้าน ที่ปลูกไว้เลี้ยงสัตว์ หรือนำมาทำผลิตภัณฑ์อาหาร หลังจากหมดฤดูทำไร่ข้าวโพด ชาวบ้านก็จะปรับพื้นที่ตรงนี้ทำเป็นที่พักช่วงคราว ไว้รองรับนักท่องเที่ยว

ม่อนเคียงดาวจะเปิดให้เข้าพักเฉพาะเดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี และรับจองที่พัก ตั้งแต่เดือน สิงหาคม เป็นต้นไป ติดต่อจองได้ทางโทรศัพท์เท่านั้นที่เบอร์ 097-2972171 ไม่รับ Walk-in

ดอยผาชู้ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

ดอยผาชู้ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

หากคุณเคยได้ยินชื่อของดอยเสมอดาว แต่ไม่เคยได้ยินชื่อของ ดอยผาชู้ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ให้รู้เอาไว้ว่าทั้งสองดอยนี้ตั้งอยู่ใกล้กันมาก และมีวิวสวยๆ ไม่แพ้กัน แต่จะแตกต่างกันก็ตรงที่ดอยผาชู้แห่งนี้นั้นมีความเงียบสงบและคนน้อยกว่าดอยเสมอดาวมาก เหมาะสำหรับคนที่อยากจะพักผ่อนนอนกางเต็นท์ชมวิวสวยๆ ดีงามมากจริงๆ ที่เที่ยวน่านที่ไม่ควรพลาด

วัดบ่อแก้ว

วัดบ่อแก้ว

เป็นวัดที่สร้างด้วยศิลปะแบบล้านนา พระอุโบถมีสีขาวทั้งหลังงดงามวิจิตรด้วยลวดลายแกะสลักปูนปั้นประดับกระจกสีต่างๆ ด้านหลังวัดสามารถมองเห็นวิวของทุ่งนาเขียวขจีบริเวณทางเข้ามีเสาสีขาวเรียงรายไปตลอดทั้งสองฝั่ง ปลายเสาเป็นรูปปั้นหงส์ติดโคมไฟไว้สำหรับเปิดยามค่ำคืนแต่เดิมบ้านบ่อแก้วเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ชื่อว่าบ้านเมืองหิน เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2390 (ตรงกับในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) ด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นสำหรับเป็นศูนย์รวมจิตใจและใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม ให้ชื่อว่า “วัดศรีมาราม” ภายในบริเวณวัดมีบ่อน้ำอยู่ หลังจากสร้างวัดแล้วได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้น โดยทุกวันพระจะปรากฏดวงแก้วส่องแสงสว่างสุกใสลอยออกมาจากบ่อน้ำภายในวัด สร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้ชาวบ้านเป็นอย่างมาก จึงช่วยกันสร้างพระเจดีย์ครอบบ่อน้ำเอาไว้ แล้วเปลี่ยนชื่อจากวัดศรีมารามเป็น “วัดบ่อแก้ว” รวมทั้งชื่อหมู่บ้านด้วย เพื่อระลึกถึงปรากฏการณ์มหัศจรรย์อันเป็นมหามงคล

อ.ท่าวังผา ที่เที่ยวน่าน

วัดศรีมงคล

วัดศรีมงคล

วัดศรีมงคลหรือวัดก๋ง อันซีนแห่งเมืองน่าน ที่เที่ยวน่าน วิวสะพานไม้ที่ทอดผ่านเข้าไปในทุ่งนา ประดับประดาด้วยศิลปะสไตล์ล้านนา คอนทราสต์กับทุ่งนาสีเขียวขจีได้อย่างลงตัว เป็นมุมถ่ายรูปเก๋ๆ ที่นักท่องเที่ยวนิยมจะมากันในจุดนี้

ที่เที่ยวน่าน สะปัน หมู่บ้านท่ามกลางนาข้าว ขุนเขาเขียว

สะปัน  ที่เที่ยวน่านสุดธรรมชาติ เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา  มีลำธารไหลผ่าน ในช่วงหน้าฝนฤดูทำนายังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจีได้อีกด้วย  สะปันในปัจจุบันนี้ มีที่พัก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เกิดขึ้นมากมาย ถึงแม้ สะปัน จะมีสิ่งก่อสร้างเพิ่มขึ้นมากมาย และยังคงมีต่อไปอีกเรื่อยๆ เรียกว่าเปลี่ยนไปแบบก้าวกระโดด แต่ถึงอย่างไร ทุกครั้งที่ได้มาเที่ยวสะปัน ยังคงทำให้สุขใจ  ผ่อนคลาย ไปกับวิวภูเขา สายหมอก ทุ่งนา ที่ได้เห็น ไม่เคยเปลี่ยน 

น้ำตกสะปัน

น้ำตกสะปัน

น้ำตกสะปัน เป็นน้ำตกที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติขุนน่าน ภายในบริเวณหมู่บ้านสะปัน อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน น้ำตกเกิดจากลำน้ำสะปัน เป็นน้ำตกขนาดกลาง มี 3 ชั้นใหญ่ ความสูงของน้ำตกชั้นที่ 1, 2, และ 3 สูงประมาณ 3, 5, 6, เมตร ตามลำดับ โดยชั้นที่ 3 มีลักษณะเป็นสายน้ำไหลจากหน้าผา 2 สาย ลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง

บ่อเกลือ ที่เที่ยวน่าน หมู่บ้านริมธาร โอบล้มด้วยขุนเขา

บ่อเกลือ อีกหนึ่งจุดเช็คอินยอดฮิต เป็นอำเภอเล็กๆ มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นที่เที่ยวน่านสุมีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือสินเธาว์บนภูเขาที่ไม่มีที่ใด ทั้งเพื่อบริโภคและเพื่อการค้าขาย ซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกที่มีแหล่งเกลืออยู่บนพื้นสูง ด้วยภูมิประเทศที่อยู่บนภูเขาสูง ทำให้บ่อเกลือมีทิวทัศน์ ที่สวยงามโอบล้อมด้วยขุนเขา  มีลำธารของสายน้ำว้า ลำน้ำมาง ลำน้ำว้า และลำน้ำน่านไหลผ่าน ในฤดูทำนายังได้เห็นนาข้าวขั้นบันไดที่เขียวขจี วิถีชีวิตของชาวบ้านที่ยังคงเรียบง่ายดั้งเดิม  มีอากาศเย็นสบาย ทำให้บ่อเกลือเป็นที่เที่ยวน่านเหมาะสำหรับเดินทางมาพักผ่อน สูดอากาศบริสุทธิ์ ชาร์ตแบต เติมพลัง

บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขา

บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขา

“บ่อเกลือ” อำเภอหนึ่งในจังหวัดน่านที่มีเรื่องราวและความน่าสนใจมากมายเสียจนเราต้องตั้งหน้าขับรถผ่านเส้นทางเลี้ยวลดคดเคี้ยวจากอำเภอเมืองมากว่า 80 กิโลเมตร เพียงเพราะอยากจะเห็นบ่อน้ำเกลือกลางหมู่บ้านที่ใช้ผลิต “เกลือสินเธาว์” เกลือภูเขาที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกเท่านั้น

เดิมทีบ่อเกลือมีชื่อว่า “เมืองบ่อ” ซึ่งก็น่าจะหมายถึงบ่อน้ำเกลือสินเธาว์นี่แหละ มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า ในอดีตกาลเมืองบ่อแห่งนี้เป็นชุมชนขนาดใหญ่และภายในพื้นที่รอบๆ นี้เคยมีบ่อน้ำเกลือสินเธาว์มากถึง 9 บ่อด้วยกัน แต่ก่อนที่จะมีชุมชนมาอาศัยอยู่นั้น บริเวณนี้เคยเป็นป่าทึบมาก่อนจนมีนายพรานผู้หนึ่งผ่านมาเห็นเหล่าสัตว์ทั้งหลายมากินน้ำกันที่นี่ พอได้ชิมดูจึงรู้ว่าน้ำมีรสเค็ม ความได้ล่วงรู้ไปถึงหูของเจ้าหลวงภูคาและเจ้าหลวงบ่อ จึงได้เกิดการแข่งขันพุ่งสะเน้า (หอก) เพื่อครอบครองบ่อน้ำเกลือ เจ้าหลวงภูคาพุ่งหอกออกไปทางทิศตะวันตกของลำน้ำมาง ส่วนเจ้าหลวงบ่อพุ่งหอกไปทางทิศตะวันออกของแม่น้ำมาง ซึ่งทั้งสองจุดที่หอกพุ่งไปถึงนั้น ชาวบ้านที่มาชมการแข่งขันก็ได้นำหินมากองไว้และตั้งเป็นโรงหอทำพิธีระลึกตอบแทนบุญคุณเจ้าหลวงทั้งสองทุกปี ชาวบ้านเชื่อกันว่าบ่อน้ำเกลือแต่ละบ่อนั้นมี “เจ้าซางคำ” คอยปกปักรักษาอยู่ ดังนั้นทุกวันแรม 9 ค่ำ เดือน 5 ชาวบ้านบ่อหลวงจะทำพิธีบวงสรวงเจ้าหลวงบ่อเรียกว่า “พิธีแก้ม” จะมีการเลี้ยงเจ้าหรือเลี้ยงผี เพื่อขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ปกป้องคุ้มครองและให้เกลือแก่พวกเขาใช้ทำมาหากินมาตลอดระยะเวลา 1 ปี รวมถึงในช่วงเข้าพรรษาที่ทางหมู่บ้านจะปิดไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าออกด้วยยานพาหนะทุกชนิดด้วยเช่นกัน

จุดชมวิวนาขั้นบันได บ้านเวร อ.บ่อเกลือ

จุดชมวิวนาขั้นบันได บ้านเวร อ.บ่อเกลือ

“บ้านเวร” เป็นหมู่บ้านแห่งภูเขา สายน้ำ ทุ่งนากว้าง ถึงแม่น้ำจะไม่กว้างใหญ่ ภูเขาจะไม่สูง บ้านไม่ได้อยู่กลางหุบเขา อากาศอาจไม่หนาวเย็นเทียบกับหมู่บ้านสะปัน แต่นาเป็นขั้นบันไดให้ฟินแปลกตา ในฤดูฝนทุ่งนาสีเขียว-สีเหลืองทอง จะเป็นช่วงที่สวยงามมาก พร้อมปกคลุมด้วยหมอกลอยตัวต่ำๆ กระจายอยู่ทั่วทุ่งหลังฝนตก เป็นทัศนียภาพวิวหลักล้านที่ดีต่อใจมากๆ

โค้งพับผ้าบ่อเกลือ

โค้งพับผ้าบ่อเกลือ

โค้งพับผ้า หนึ่งในถนนสวยๆของ จังหวัดน่าน ที่หลายคนอยากจะไปถ่ายรูปเก็บภาพสวยๆ กัน โดยโค้งถนนที่คนพื้นที่เรียกว่า “โค้งพับผ้า” นั้น จะเป็น ถนนลอยฟ้าหมายเลข 1081 เส้นบ่อเกลือ-สันติสุข …

พระตำหนักภูฟ้า

พระตำหนักภูฟ้า

ตั้งอยู่บริเวณบ้านผาสุข ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ประวัติ พระตำหนักหลังนี้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จมาเยี่มมราษฎร ณ บ่อเกลือสินเธาว์ โดยเป็นพระตำหนักแบบทางเหนือและภายในพระตำหนักยังมีศูนย์ศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเวดล้อมภูฟ้า” หรือ “ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อยู่ด้วยซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี 2542เพื่อเป็นสถานที่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ให้แก่เด็กเยาวชน เกษตร และประชาชนทั่วไปที่มาเที่ยวและเยี่ยมชมศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ภายในศูนย์ภูฟ้าฯ มีสิ่งที่ให้เที่ยวชมและศึกษาหาความรู้มากมาย อาทิ มีห้องนิทรรศการหมุนเวียน ห้องสมุด มีอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาคารแปรรูปชาอูหลงและมีให้ทดลองชิมด้วย มีการปลูกพืชไร่ดินแบบไฮโดรโปนิกส์ มีเส้นทางการศึกษาธรรมชาติให้เดินเที่ยว มีสวนธรรมภูฟ้า ศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้า มีร้านค้าสวัสดิการที่นำสินค้าของทางการโครงที่เป็นฝีมือชาวบ้านนำมาจัดจำหน่ายให้เลือกซื้อกันมากมาย และมีพระตำหนักภูฟ้าที่สวยงามซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขณะเสด็จมาทรงงานที่ศูนย์ภูฟ้าฯ

ล่องแก่งน้ำว้า

ล่องแก่งน้ำว้า

เส้นทางล่องแก่งน้ำว้า ตั้งอยู่ในบริเวณของ อุทยานแห่งชาติขุนน่าน อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน มีน้ำไหลลงมาตามหุบเขาตั้งแต่ระดับยากมากไปจนถึงระดับชิลๆ มีผีเสื้อหลากหลายสี ที่ลงมากินแร่ธาตุริมน้ำ เคล้าไปกับเสียงนกร้องไปทั่วทั้งป่า ล่องแก่งน้ำว้า เริ่มจาก น้ำว้าตอนบน ระยะ 35 กิโลเมตร มีเกาะแก่งกว่า 100 แก่ง ผ่านโขดหิน น้ำวน และน้ำตกเป็นระยะๆ มีกระแสน้ำเชี่ยวมาก

หยุดเวลา คาเฟ่ ที่เที่ยวน่าน

หยุดเวลา คาเฟ่ ที่เที่ยวน่าน

หยุดเวลา คาเฟ่น่าน ที่วิวสวยที่สุดในหมู่บ้านสะปัน สถานที่สุดฮอตของน่าน ได้เห็นสถานที่จริงต้องบอกว่าสตั๊นไปชั่วขณะ วิวสวยแบบสะกดตามาก ทั้งวิวนาข้าวสีเขียวสดในชวงฤดุฝน ที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาสุดอลังการที่เรียงรายสลับซับซ้อนเหมือนภาพวาดมาก แถมเครื่องดื่มของร้านนี่ยังรสชาติอร่อย ทั้งอาหารทานอย่างเล่นไส้กรอก แซนวิช ดีไปหมด หากมาร้านนี้ในช่วงเช้ายังสามารถเห็นทะเลหมอกที่ลอยคลอเคลียเหนือผืนนากว้างใหญ่ คลอเคล้าภูเขาอีกด้วย

ค่าเฟ่ อ.เมือง น่าน ยอดฮิต 2024

ค่าเฟ่ สุดปัง 2024 อ.ปัว

รวบรวมปักมุดมาให้ที่กำลังวางแผนจะเดินทางไปเที่ยว ปัว คาเฟ่ ร้านอาหารสุดชิลๆ ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ

คาเฟ่ สุดปัง 2024 อ.บ่อเกลือ

หาที่พักโฮมสเตย์ โรงแรม ใน อ.ปัว อ.บ่อเกลือ บ้านสะปัน จ.น่าน

 

ที่พัก ใน อ.เมือง น่าน

 

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า