เพื่อประโยชน์และความสบายใจของตัวท่านเอง กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานต่างๆ ดังต่อไปนี้อย่างละเอียด โดยในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ก็ตามของ Holidaylifetravel.comไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน จะถือว่าท่านได้ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โดยให้ข้อตกลงดังกล่าวนี้เป็นสัญญาตามกฏหมายระหว่างคุณ และ Holidaylifetravel.com (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”)

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานทั่วไป

 • คุณมีสิทธิ์ที่จะใช้บริการของเราในการสืบค้นหาข้อมูล จัดแผนการเดินทาง และสร้างข้อมูลส่วนตัวของคุณบนบริการของเราได้อย่างอิสระ โดยคุณไม่สามารถโอนสิทธิ์ที่มีนี้ให้กับคนอื่นได้
 • คุณตกลงไม่ใช้บริการหรือใช้ข้อมูล หรือให้บุคคลที่สามใช้บริการข้อมูลในทางที่ผิดกฏหมาย หรือผิดระเบียบหรือผิดข้อตกลงนี้ และคุณได้ตกลงอีกว่าคุณจะ
  • ไม่ให้บุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณเอง
  • ไม่ให้รหัสผ่าน หรือบอกรหัสลับในการเข้าสู่บัญชีของคุณ
  • นำบริการไปผลิต ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไข ย่อ ขาย แลกเปลี่ยน และขายต่อ
 • คุณสามารถส่งต่อ หรือเผยแพร่ข้อมูลที่อยู่บนบริการของเราไปยังสื่อโซเชียลมีเดียได้โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจากเราก่อน ซึ่งการส่งต่อหรือเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนั้น คุณตกลงว่าจะเป็นผู้ยอมรับความรับผิดชอบใดๆ ก็ตามที่เกิดจากการเผยแพร่ข้อมูลนั้น และถือว่า Holidaylifetravel.com ไม่มีส่วนรู้เห็นจากคำพูด หรือการกระทำใดๆก็ตามจากการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านั้น

การใช้บริการ

บริการของเราแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ บริการที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย และเสียค่าใช้จ่ายซื้อเพื่อได้สินค้า หรือบริการด้านอิเล็กทรอนิกส์มา โดยบริการที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายได้แก่ การจัดทริป, อัพโหลดรูปภาพ, เขียนบทความ เขียนบล็อกท่องเที่ยว, เช็คอินสถานที่ หรือเพิ่มข้อมูลสถานที่ เหล่านี้ล้วนเป็นบริการที่สามารถใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ส่วนบริการที่มีค่าใช้จ่ายจะได้แก่ การสั่งซื้อสินค้า หรือบริการผ่านบริการของเรา ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน คุณจะได้รับข้อมูล, สินค้า หรือบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เก็บไว้ใช้งานในทันที หรือในอนาคต โดยการให้บริการทั้งสองรูปแบบของเรานั้นคุณไม่จำเป็นต้องขออนุญาตในการใช้จากเราก่อน กล่าวคือ คุณสามารถสมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ แล้วเข้าใช้งานบริการทั้งสองรูปแบบได้เลยทันทีเมื่อเข้าเงื่อนไขการใช้งานในแต่ละส่วน โดยความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นจากการใช้งานจะถูกกล่าวถึงอีกครั้งในหัวข้อ ความรับผิดชอบ ที่ด้านล่างของหน้าข้อมูลนี้

ข้อมูลส่วนตัวของคุณ

คุณสามารถเข้าไปอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว ที่เราได้เขียนเอาไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งคุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เราได้เขียนเอาไว้อย่างครบถ้วนโดยไม่มีข้อโต้แย้ง คุณยินยอมให้เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณ และเข้าถึงข้อมูลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการของเรา โดยเรามีหน้าที่รักษาความลับ หรือปฏิบัติต่อข้อมูลของคุณตามที่ได้แจ้งเอาไว้ในหน้าข้อมูลนั้น

เนื้อหาข้อมูล

ขอเรียนให้ทราบว่า คุณเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาข้อมูลของคุณ และคุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อเอกสารทั้งหมด (ในที่นี้เรียกโดยรวมว่า “เนื้อหาข้อมูล”) ที่คุณพิมพ์ หรือจัดเก็บหรือส่งมาให้เราผ่านการใช้บริการไม่ว่าทางใดทางหนึ่งก็ตาม หากข้อมูลที่คุณสร้างขึ้นลงในบริการของเรา หรือข้อมูลใดๆ ก็ตามเกิดขึ้นผ่านการให้บริการของเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลนั้นๆ และคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้อง เนื้อหาที่มา รวมถึงการโต้แย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย โดย Holidaylifetravel.com เป็นเพียงบริการสื่อกลาง หรือพื้นที่ ที่ให้คุณเข้ามาสร้างสรรค์เนื้อหา หรือแสดงออกได้โดยเสรีภายใต้กฏหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และ พรบ. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

โดยคุณจะต้องรับผิดชอบข้อมูลของคุณ ไม่ให้บุคคลที่สามสวมรอยโดยตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจเผยแพร่, จัดเก็บ, เชื่อมโยง, หรือผลิต, หรือยุ่งเกี่ยว, ยุยงปลุกปั่นสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลหรือการสื่อสารที่ผิดกฏหมาย เป็นเท็จ หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามกอนาจาร ดูหมิ่น ข่มขู่รุนแรง คุกคาม หรือไม่เหมาะสม โดยประการใดๆ ซึ่งเป็นความผิดไม่ว่าจะทางแพ่ง หรือทางอาญาไม่ว่าตามกฏหมายในประเทศ หรือกฏหมายต่างประเทศ
 • เนื้อหาข้อมูลที่เลียนแบบมาจากบุคคลอื่น หรือสวมรอยเพื่อกระทำการโดยทุจริต หรือก่อให้เกิดการละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใด
 • โอกาสทางธุรกิจ แชร์ลูกโซ่ ชี้ชวน หรือธุรกิจเครือข่าย หรือติดต่อล่อลวงเพื่อการค้า หรือสแปมต่างๆนาๆ
 • ไวรัส โทรจัน วอร์ม หรือซอฟแวร์ที่มีข้อมูลเพื่อใช้ในการก่อกวน หรือเป็นอันตราย
 • ห้ามคุณดำเนินกระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับ หรือพยายามแยกซอร์สโค้ดในบริการของเรา ห้ามทำซ้ำ ปรับเปลี่ยน และแจกจ่าย เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดมิให้มีการจำกัดดังกล่าว หรือได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากศาล
 • คุณสามารถเขียนเนื้อหาลงในบทความ รีวิว หรือส่วนที่เป็นสังคมออนไลน์ในบริการของเราได้อย่างอิสระ ซึ่งคุณจะต้องรับผิดชอบกับเนื้อหาดังกล่าวที่คุณเป็นผู้สร้างขึ้น โดยเราจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อการกระทำของคุณใดๆ ทั้งสิ้น
 • หากข้อมูลที่คุณสร้างขึ้นผ่านบริการของเรามีความผิดพลาด หรือเกิดข้อผิดพลาด หรือทำให้ผู้อื่นเสียหาย หรือละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือละเมิดเนื้อหา หรือละเมิดข้อกฏหมาย หรือทำซ้ำข้อมูลของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีการฟ้องร้อง หรือเรียกร้องจากผู้เสียหาย หรือจากทางราชการ เราจำเป็นต้องตรวจสอบเนื้อหาข้อมูลของคุณ ให้ความร่วมมือกับผู้เสียหาย รวมถึงเปิดเผยช่องทางการติดต่อ หรือข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับผู้เสียหาย เพื่อใช้ในการดำเนินคดีตามกฏหมาย หรือเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 • และคุณยินยอมที่จะให้เรานำข้อมูลที่คุณสร้างขึ้น หรือเผยแพร่ผ่านทางบริการของเราไปใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และคุณยินยอมให้เรานำข้อมูลต่างๆ ไปวิเคราะห์พัฒนาระบบ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมไปถึงการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ทางโฆษณา และการตลาดในอนาคต ซึ่งจะครอบคลุมทั่วโลก โดยคุณยินยอมที่จะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนไม่ว่าทางใด หรือกรณีใดก็ตาม
 • เราอาจตรวจสอบเนื้อหาข้อมูลของคุณ ข้อมูลที่คุณสร้างขึ้นมาในบริการของเรา แต่เราไม่มีหน้าที่ต้องตรวจเนื้อหาข้อมูลของคุณ เราอาจเปิดเผยข้อมูลบางส่วนเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่และตามกฏหมาย หรือเพื่อปกป้องบริการของเรา หรือลูกค้าของเรา โดยอาศัยดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราอาจปฏิเสธการแสดงเนื้อหาข้อมูล หรือลบข้อมูล หรือปฏิเสธการลบเนื้อหาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นบางส่วน หรือทั้งหมดที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
 • หากบัญชี Holidaylifetravel.com ของคุณถูกปิด ไม่ว่าโดยเจตนา หรือไม่เจตนาจากตัวคุณเอง หรือถูกปิดจากการกระทำที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อข้อกฏหมาย หรือสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น อันเป็นสาเหตุที่เราจำเป็นต้องยุติการใช้บริการของคุณ จะมีบางสิ่งเกิดขึ้นตามมาหลังจากนี้ 3 ประการคือ ลำดับแรก สิทธิ์ของคุณในการใช้บริการ Holidaylifetravel.com ทั้งบนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันจะยุติลงโดยทันที อย่างที่สอง เราจะลบข้อมูลหรือเนื้อหาของคุณที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Holidaylifetravel.com ของคุณ และเพื่อป้องกันความคาดเคลื่อน หรือการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าโดยเราหรือคุณ คุณควรมีแผนสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเนื่องจาก Holidaylifetravel.com จะไม่สามารถเรียกคืนเนื้อหาของคุณหรือข้อมูลเมื่อบัญชีของคุณถูกปิดได้ อย่างที่สาม คุณอาจสูญเสียการเข้าถึงสินค้า และบริการที่คุณได้รับมาได้

ความรับผิดในบริการของเรา

Holidaylifetravel.com จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสีย หรือถูกเรียกร้องจากบุคคลที่สาม หรือบุคคลอื่นที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการกระทำของคุณในบริการของเรา ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ข้อมูล ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือได้รับผลกระทบจากการใช้บริการ หรือให้ข้อมูลเข้ามาในระบบของเรา และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์จากที่คุณเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลเหล่านั้น ซึ่งคุณตกลงยอมรับการรับผิดชอบเรื่องเหล่านี้ด้วยตัวเอง

นอกจากนั้น Holidaylifetravel.com จะไม่ต้องรับผิดต่อสิ่งต่อไปนี้: ค่าเสียหายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม, ค่าเสียหายพิเศษ, อุบัติเหตุ, เชิงลงโทษ หรือที่เป็นผลกระทบใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้น, ค่าเสียหายที่เกิดจากความล้มเหลวของการสื่อสาร, อินเทอร์เน็ต, การเชื่องโยงทางอิเล็กทรอนิกส์, การทุจริต, ความปลอดภัย, ความสูญหายหรือจารกรรมข้อมูล, ไวรัส, สปายแวร์, ความสูญเสียทางธุรกิจ, รายได้, กำไร หรือการลงทุน ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของเรา

และอย่างที่ได้ย้ำเตือนไปข้างต้น หากบุคคลที่สามร้องเรียนความไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อข้อกฏหมาย หรือละเมิดสิ่งใดๆ ก็ตามแต่อันทำให้บุคคลที่สามเสียหาย หรือสูญเสียรายได้ หรือสูญเสียชื่อเสียง เราจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อการกระทำนั้นๆ หรือข้อมูลที่คุณเป็นผู้ส่ง หรือให้ลง หรือสร้างขึ้นในบริการของเรา และหากเราพิสูจน์ได้ว่าคุณทำการละเมิด หรือทำให้บุคคลที่สามเสียหายจริง เราจำเป็นต้องร่วมมือกับบุคคลที่สาม ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการใช้งาน และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับผู้เสียหายนั้น

การยกเลิกข้อตกลง

Holidaylifetravel.com อาจยกเลิกข้อตกลงนี้หรือระงับบริการถ้าคุณไม่ทำตามข้อตกลงนี้ โดยจะใช้ดุลยพินิจของเราในการตัดสิน โดยเมื่อยกเลิกข้อตกลงแล้ว คุณต้องหยุดการใช้บริการทันที ซึ่งถ้าคุณยังใช้บริการต่อไปไม่ว่าจะด้วยบัญชีสมาชิกของ Holidaylifetravel.com หรือไม่ก็ตาม จะถือว่าคุณละเมิดข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมดนี้

การเปลี่ยนแปลง

Holidaylifetravel.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อ และการเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันทีที่เผยแพร่ผ่านบริการของเราบนเว็บไซต์ หรือเมื่อเราแจ้งให้คุณทราบด้วยวิธีอื่น เราอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งถ้าคุณยังคงใช้บริการต่อไปก็แสดงว่าคุณได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

ข้อตกลงทั่วไป

 • บรรดาหนังสือ จดหมาย คำบอกกล่าวใดๆ ของ Holidaylifetravel.com ซึ่งส่งไปทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสาร ให้ถือว่าคุณได้รับรู้โดยชอบแล้ว
 • คุณต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 โดยเคร่งครัด
 • คุณต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสมาชิกคนอื่น เช่น ไม่ข่มขู่ว่าร้าย ไม่ใช้วาจาหยาบคายไม่สุภาพ ไม่ให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริง ไม่ว่าจะด้วยทางใดก็ตาม
 • คุณต้องระวัง และตรวจสอบข้อมูลที่คุณกำลังจะสร้าง และเผยแพร่ผ่านบริการของเราอย่างถี่ถ้วน และยอมรับความถูกต้องเหมาะสม รวมถึงเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลนั้นๆ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า