Tagged: แกรนด์ยุโรปตะวันออก

แกรนด์ยุโรปตะวันออก คลุมลอฟ 0

แกรนด์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ 10 วัน บินการบินไทย 2560

แกรนด์ยุโรปตะวันออก เป็นรายการทัวร์ที่เราแนะนำให้ท่านสัมผัส ในบรรยากาศของยุโรป ที่หลายๆ คนหลงใหลในเสน่ห์ นำเที่ยวทั้งหมด 5 ประเทศด้วยกัน ได้แก่ เยอรมัน เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 1 2 3 4 5 ไฮไลท์ทัวร์ แกรนด์ยุโรปตะวันออก วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – นครมิวนิก (เยอรมนี) วันที่ 2 นครมิวนิก – พัสเซา – เชสกี้ ครุมลอฟ...