Tagged: หมู่บ้านชิราคาวาโก๊ะ

เที่ยวทาคายาม่า เจแปนแอลป์ 0

เที่ยวเจแปนแอลป์ ทาคายาม่า 6 วัน 3 คืน TG

เที่ยวเจแปนแอลป์ ทาคายาม่า 6 วัน 3 คืน  บินโดยการบินไทย เป็นรายการทัวร์ญี่ปุ่น ที่ ฮอลิเดย์ไลฟ์ แทรเวล ขอแนะนำเที่ยวญี่ปุ่น ช่วงนี้โดยเฉพาะช่วงเดือน เมษายน หรือ เดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ดอกพิงค์มออส ออกดอก  และยังมีโอกาสเที่ยวกำแพงหิมะ ที่เจแปน แอลป์ เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโก๊ะ เที่ยวภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ ไฮไลท์ทัวร์ เที่ยวเจแปนแอลป์ ทาคายาม่า**ชมหมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์** ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ หรือชมทุ่ง...