Tagged: ทัวร์สวิตเซฮร์แลนด์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ โรแมนติก 10 วัน 0

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ โรแมนติก 10 วัน การบินไทย

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ โรแมนติก ระยะเวลา 10 วัน บินโตรงโดยสายการบินไทย เป็นการออกแบบโปรแกรมสำหรับท่านที่ต้องการความเป็นโรแมนติกโดยเฉพาะในสวิตเซอร์แลนด์ นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก วิ่งผ่านภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ท่านจะได้สัมผัสกับเมืองไร้มลพิษที่ เซอร์แมต พิชิตยอดเขาไคน์แมทเทอฮอร์น ยังไม่พอให้ท่านได้พิชิตยอดเขา Glacier 3000 ที่เมืองโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) พักผ่อนเมืองตากอากาศมงต์เทรอ ต่อเนื่องด้วยการพิชิตยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) ที่ใคร่หลงใหลในความงาม และเล่นสกี แล้วไปแวะช้อปปิ้งแห่ง Fox Town Outlet...