Tagged: ตั๋วเครื่องบิน

0

Flights ตั๋วเครื่องบิน เปรียบเทียบราคาถูกสุด

Flights ตั๋วเครื่องบิน เปรียบเทียบราคาถูกสุด เป็นส่วนสำคัญสำหรับการเดินทางในยุคปัจจุบัน ที่จะใช้เวลาในการเดินทางสั้นที่สุด ด้วยการเจริญเติบโตของวงการธุรกิจสายการบิน ที่พยายามสร้างเทคโนโลยี่ยานพาหนะทางอากาศ ที่ปัจจุบันนี้ต้องบอกว่า มีบริษัทยักษ์ใหญ่ 2 เจ้าหลัก คือ เครื่องบิน Boeing (สหรัฐอเมริกา) และ Airbus (เมืองตูลูส ประเทศฝรั่งเศส) ซึ่งฐานการผลิตมีกระจายไปทั่วโลก ทั้งนี้กิจการเหล่านี้ยังมีหลายๆ ประเทศอีกมากมายที่สนใจผลิตเครื่องบินออกมาสู่ตลาด ไม่ว่าสาธารณรัฐประชาชนจีน ก็ยังผลิตเครื่องบินออกมาสู่ตลาดบ้างแล้ว ในยุคของการแข่งขันราคา ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำ(low cost airlines) นั้นมีการเจริญเติบโตอย่างสูงในขณะนี้ จริงหรือ Flight นั่งเครื่องบิน ประหยัดกว่าการนั่งรถทัวร์ เห็นจะเป็นที่ถกเถียงกันว่า...