ทัวร์ลิธัวเนีย อัพเดทราคาล่าสุด 2020 ทัวร์ลิธัวเนียราคาสุดคุ้ม

ทัวร์ลิธัวเนีย ตั้งอยู่ทางตะวันออกของทวีปยุโรป มีเขตแดนติดกับทะเลบอลติก อยู่ระหว่างประเทศลัตเวียและรัสเซีย เขตอนุรักษ์เมืองเก่ากรุงทาลลินน์ เมืองหลวงของประเทศเอสโตเนีย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรป (ค.ศ.2011)

ค้นพบ ทัวร์ลิธัวเนีย : รายการ

%d bloggers like this: