จัดทัวร์เหมาหมู่คณะ สิ่งที่ต้องรู้

จัดกรุ๊ปทัวร์ จัดทัวร์เหมาหมู่คณะ เพื่อการเดินทางของท่านจะด้วยโอกาสใดๆ ก็ตาม เป็นหมู่คณะ หน่วยงาน องค์กรธุรกิจเอกชน ซึ่งเรามักเรียกกันว่า “ทัวร์เหมา” หากท่ านได้รับการจัดสรร การออกแบบให้ตรงความต้องการมากที่สุด หรือมีปัญหาน้อยที่สุด ซึ่งจะมีองค์ประกอบของเหตุผลหลายอย่างด้วยกัน “ฮอลิเดย์ไลฟ์ แทรเวล” ได้สรุปเป็นหัวข้อดังนี้

 • การให้ข้อมูลความต้องการกับบริษัทฯ น้อยเกินไปทำให้บริษัททัวร์ทำงานไม่ประสพผลสำเร็จ
 • การระบุงบประมาณที่มีอยู่ทำให้การทำงานได้ข้อสรุปได้รวดเร็วขึ้นบางครั้งลูกค้าไม่อยากบอกต้นทุนที่มีอยู่ เพราะคิดว่าบริษัททัวร์จะบวกกำไรมากเกิน แต่แท้ที่จริงไม่ใช่อย่างที่คิด ซึ่งจะช่วยให้การทำงานให้ได้ง่ายขึ้นและตรงความต้องการที่สุด
 • การคำนึงเฉพาะราคาถูกอย่างเดียว อาจนำมาสู่การถูกหลอกลวง ของบางเอเยนต์ที่เสนองานคุมเครือเพื่อให้ท่านได้ตกลงเซนต์สัญญา
 • การขอให้เอเยนต์ทัวร์เข้ามาประกวดราคาไม่ควรมากเกินไปจนทำให้แนวทางเลือกมากเกินเหตุ ควรมีไม่เกิน 3 บริษัทฯ
 • การเลือกโปรแกรมทัวร์ที่จะเดินทางควรมีรายการอยู่ในใจไว้ก่อนด้วย หรือขอตัวอย่างโปรแกรมจากเอเยนต์มาก่อนเป็นแนวทาง และรีบสรุปให้เอเยนต์เข้ามาประกวดราคา ไม่ควรให้เอเยนต์เสนอโปรแกรมหลายๆโปรแกรม ซึ่งจะทำให้เอเยนต์ทำงานไม่มีเป้าหมาย
 • ไม่ควรให้เวลาเอเยนต์ทำโปรแกรม พร้อมเสนอราคา อย่างรีบเร่ง เพราะมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับ ขอเช้านี้บ่ายจะเอาราคาเลย บางประเทศต้องรอการตอบกลับของราคาต้นทุนที่แท้จริงจาก Land Operator และราคาตั๋วจากสายการบิน ไม่มีราคาที่แน่นอนต้องขอการแบบ case by case ถึงจะได้ราคาที่แท้จริง ยกตัวอย่าง ตั๋วหมู่คณะของสายการบินไทย เดี๋ยวนี้ต้องมีการประมูลราคาตั๋วกัน หากเอเยนต์ใดให้ราคาสูงก็จะได้ไป หากมีหลายเอเยนต์ร้องขอเข้ามามากก็ยิ่งได้ราคาต้นทุนสูง และต้องรอเวลายืนยันนานกว่าจะได้ และเมื่อได้ที่นั่งแล้วต้องวางมัดจำภายใน 2-3 วัน ถามว่ามีลูกค้ารายไหนจะสรุป หรือเซนต์สัญญากับบริษัททัวร์ได้บ้างในระยะ 2-3 วัน
 • ราคาทัวร์ที่จะสูงหรือต่ำ เกิดจาก
  • สายการบินที่ใช้
  • เที่ยวบินที่ใช้ อาทิเช่น เที่ยวบินที่คนบินน้อยบินไปถึงเย็นเข้าที่พักเลยวันนั้นไม่ได้ทำอะไรเลยเสียไป 1 วัน ตั๋วราคาประหยัด เงื่อนไขห้ามเปลี่ยนวัน ห้ามเปลี่ยนชื่อ หากไม่ใช้ไม่มีคืนเงิน ต้องบินพร้อมกันทั้งคณะแยกไม่ได้ เป็นต้น
  • โรงแรมที่ใช้ (บางเอเยนต์ไม่แจ้งชื่อโรงแรม แค่ระบุว่า 3 ,4, 5 ดาวเท่านั้นเป็นกลลวง)
  • อาหารที่จัดให้ควรระบุอย่างน้อย อาทิเช่น อาหารภัตตาคารจีน ภัตตาคารไทย ภัตตาคารพื้นเมือง หรือภัตตาคารในโรงแรม
  • จำนวนผู้เดินทาง หากไม่ถึง 10 ท่าน ราคาตั๋วเครื่องบินจะสูงกว่าหมู่คณะ(10 ท่านขึ้นไป) และต้นทุนเฉลี่ยค่ารถ ค่าทัวร์ลีดเดอร์ จะสูงขึ้น หากจำนวนคนที่ หรือจำนวนที่นั่ง ขนาดจุได้เต็มจำนวนที่นั่งในรถก็จะให้ต้นทุนเฉลี่ยต่ำลง
  • การบวกกำไรของบริษัทฯ

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น.