คำแนะนำในการไปเยือนเเมืองผู้ดี

คำแนะนำในการไปเยือนเเมืองผู้ดี part 1.

capture-20150929-111249

Hello สวัสดีคะวันนี้เราทักทายเป็นภาษาที่คุ้นหูกันมากเพราะว่าเป็นภาษาที่สองที่คนทั่วโลกใช้สื่อสากันนั้นก็คือ ภาษาอังกฤษ ถ้าพูดถึงประเทศอังกฤษแล้ว ส่วนมากเค้าจะเรียกประเทศนี้ว่า ประเทศของเมืองผู้ดี แล้วเราเคยสงสัยมั้ยว่าทำไม?? เค้าถึงเรียกอังกฤษว่าเมืองผู้ดี เพระอะไร งั้นเรามาดูว่าทำไมเค้าถึงเรียกแบบนั้นกันอังกฤษเป็นประเทศที่เก่าแก่และเคยรุ่งเรืองมานาน มีความเจริญหลาย ๆด้านและ การใช้ชีวิตของคนอังกฤษมักมีความเป็นระเบียบเรียบง่ายรวมถึง การกิน การเดิน การพูด และถ้อยคำทำให้ภาษาอังกฤษของประเทศอังกฤษมีความสุภาพ กว่าประเทศอื่นๆที่ใช้ภาษาอังกฤษด้วยกัน พูดง่ายๆก็คือประเทศนี่มีมารยาททางสังคมสูงมากๆๆๆ การพูดจา การรับประทานอาหารพอทำแล้วดูดี ดูมีมารยาทสังคมที่ดีจึงกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกกันติดปากว่า “ผู้ดีอังกฤษ” นั้นเอง ถ้าพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองผู้ดีแล้วเราจะนึกถึง ที่ไหนเป็นสิ่งแรกกันบ้าง บางคนอาจคิดถึง หอนาฬิกาบิ๊กเบน ลอนดอนอาย หรือจะเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลกอย่าง สโตนเฮ้นจ์ แต่ก่อนที่เราจะไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆที่ได้กล่าวมาข้างต้น เรามารู้จักกับข้อมูลก่อนการเดินทางกันก่อนดีกว่าเพื่อให้ง่ายต่อการเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง

เริ่มต้นด้วยการขอวีซ่ากันเป็นขั้นตอนแรกกันก่อน ว่าต้องใช้อะไรบ้าง??

ก่อนจะวางแผนเดินทางใดๆก็แล้วแต่ ขอแนะนำให้คุณไปยื่นขอวีซ่าเสียก่อน เพราะหากวีซ่าไม่ผ่าน จะเสียค่าจองตั๋วเครื่องบินและที่พักเสียเปล่าๆ

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าของประเทศอังกฤษ 💡  💡 

capture-20150929-115348
หนังสือเดินทาง

1.หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ และ มีหน้าว่างติดกันอย่างน้อย 1 แห่ง
2.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (ฉากหลังควรเป็นสีพื้นสีอ่อน)
คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างรูป
3.สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก (รวมถึงหน้าต่ออายุหนังสือเดินทางหรือหน้าแก้ไขชื่อ-สกุล ถ้ามี)
เอกสารเกี่ยวกับอาชีพ
กรณีลูกจ้าง ต้องมีจดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทที่ทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ถึงสถานฑูต
กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่มีรายชื่อกรรมการอายุไม่เกิน 3 เดือน และประทับตราบริษัท พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา มีชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วนหรือเจ้าของ

capture-20150929-121848
ตัวอย่าง บุ๊คแบงค์

เอกสารเกี่ยวกับรายได้ 💡  💡 
กรณีลูกจ้าง สมุดบัญชีธนาคารส่วนตัว พร้อมสำเนาและเซ็นต์รับรองสำเนา ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ หนังสือรับรองจากธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ (Bank Guaranteed)
กรณีเจ้าของกิจการ สำเนารายการเดินบัญชีของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือนประทับตราบริษัท พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา
4.หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ถ้ามี)
5.สำเนาทะเบียนสมรส (เฉพาะสุภาพสตรี)
6.เอกสารใบสมัครขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว
อัตราค่าบริการ
ประเภทวีซ่า ค่าวีซ่าชำระสถานฑูต ค่ารับส่งเอกสารยื่นวีซ่า รวมค่าใช้จ่าย
วีซ่าท่องเที่ยวแบบเข้าออกครั้งเดียว 3,900 บาท (แคชเชียร์เช็ค)งดบริการ ผู้สมัครต้องยื่นคำร้องด้วยตัวเอง
เนื่องจากนโยบายการนำระบบไบโอเมตริคที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 21 มิ.ย. 50) 3,900 บาทดูราคาเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://www.vfsglobal.co.uk/thailand/

ข้อมูลเพิ่มเติม 💡  💡 
ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าอังกฤษตั้งอยู่ที่ 183 อาคารรีเจนท์ เฮาส์ ชั้น 2 (ติดกับ AUA) ถนน ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เวลาทำการสถานฑูต  จันทร์-พฤหัสบดี : 08.00—12.00น./12:45—16:30 น. วันศุกร์ : 08:00—13:00 น.

โทรศัพท์: 0-2305-8333 แฟ็ก : 0-2255-9278  

เวลายื่นวีซ่า  จันทร์-ศุกร์ 08.30 – 15.00 น.
เวลาในการรับหนังสือเดินทาง จันทร์ – ศุกร์: 15.00 – 16.30 น.
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษยังทางโทรศัพท์หมายเลข0-2800-8050 หรืออีเมล info@ukvac-th.com
ค่าธรรมเนียมวีซ่า ชำระเป็นเงินบาทและเปลี่ยนแปลงตามประกาศของสถานทูต
ค่าธรรมเนียมวีซ่า จัดเก็บเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกวีซ่าถ้าใบสมัคร คำขอวีซ่า ถูกปฏิเสธ ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินให้
(ศูนย์ยื่นคำร้องจะไม่รับเช็คทุกชนิดเพื่อการชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าหรือค่าบริการจัดส่ง)
ค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องจ่ายเป็นเงินบาทในรูปของ ตั๋วแลกเงินธนาคาร เท่านั้นและสั่งจ่าย ในนาม “British Embassy Bangkok”หนึ่งท่านต่อหนึ่งใบ
ในกรณีที่ท่านซื้อตั๋วแลกเงินต่างประเทศเพื่อมาสมัครวีซ่า ผู้สมัครจะต้องซื้อตั๋วแลกเงิน อีก 1 ใบเพื่อจ่ายค่าเครียริ่งตั๋วแลกเงินดังกล่าว เป็น 155 บาท ต่อตั๋วแลกเงินต่างประเทศ 1 ใบ โดยท่านอาจจะจ่ายเป็นเงินสด หรือซื้อตั๋วแลกเงินอีกหนึ่งใบโดย สั่งจ่าย “VFS (Thailand) LTD.”
ท่านสามารถนำเงินสดมาซื้อตั๋วแลกเงินธนาคารได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร
เว็บไซต์ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร http://www.vfs-uk-th.com/thai/index.aspx
หมายเหตุ 💡  💡 
1. ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
3. ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
4. เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
5. ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
6. อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

 

capture-20150929-115259
ภาพสายการบิน

การจองตั๋วเครื่องบิน  💡  💡 
เมื่อคุณได้รับวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ก็ได้เวลาที่คุณจะต้องจองตั๋วเครื่องบิน โดยปกติแล้วการจองตั๋วเครื่องบินนั้น ควรจะวางแผนการจองแต่เนิ่นๆ ล่วงหน้าเป็นหลักเดือนหรือหลายเดือน แต่ทั้งนี้ในกรณีสำหรับคนที่ไม่มีวีซ่าอยู่ก่อนก็อาจจะกระทำได้ลำบากและถือว่าเป็นการเสี่ยงที่จะวางเงินจองทั้งๆ ที่ยังไม่รู้ผลวีซ่า แต่ถึงอย่างไรก็ตามคุณก็ยังสามารถตรวจเช็คและเปรียบเทียบราคาตั๋วเครื่องบินได้ ในปัจจุบันมีสายการบินให้เราได้เลือกเดินทางมากมายหลายสายการบิน เช่น การบินไทย เอมิเรตส์แอร์ไลน์ หรือถ้าอยากรู้ว่ามีสายการบินไหนให้เลือกอีก สามารถเข้าค้นหาดูใน อินเตอร์เน็ตได้คะ

 

capture-20150929-122238
ตัวอย่างห้องพัก

การจองที่พัก  💡  💡 
เมื่อจองตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วสิ่งที่สำคัญรองลงมาก็คือ ที่พัก สำหรับการจองที่พักหากสามารถจองได้ล่วงหน้าเป็นเวลานานคุณสามารถหาราคาห้องที่ถูกใจได้ง่ายกว่า ตัวเลือกเยอะกว่า แต่ในกรณีที่ไม่สามารถทำการจองได้แต่เนิ่นๆ ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะพลาดห้องพักทำเลดี ราคาประหยัดไปได้ เพราะที่พักหลายๆ แห่งมักจะมีข้อเสนอแพคเกจราคาห้องพักนาทีสุดท้าย (Last Minute Deals) เพื่อปล่อยห้องพักที่ว่างหรือถูกยกเลิกการจองแก่ลูกค้ารายอื่นๆ ปัจจุบันคุณสามารถจองห้องได้ทางอินเตอร์เน็ต โดยจะมีเว็บให้คุณได้เข้าไปเลือกและดูอยู่มากมาย
ข้อแนะนำ สำหรับการจองห้องพักนั้น ควรจองที่พักที่สะดวกต่อการเดินทางท่องเที่ยว อยู่ใกล้สถานีรถไฟ ใกล้แห่งอาหารร้านค้า
การเตรียมตัวก่อนเดินทาง 💡  💡

ก่อนการเดินประมาณหนึ่งสัปดาห์เป็นอย่างต่ำ คุณควรไปตรวจสุขภาพให้เรียบร้อยเสียก่อน เพราะหากเกิดป่วยกะทันหันขึ้นมา การเที่ยวครั้งนี้คงหมดสนุกไปอย่างแน่นอน และขอแนะนำว่าคุณควรซื้อประกันสุขภาพและอุบัติภัยในช่วงเดินทางด้วย เพราะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันใดๆ ในขณะเดินทาง คุณก็ยังอุ่นใจได้ว่าจะไม่ต้องเสียบิลล์ค่าพยาบาลที่แพงกว่าค่าเดินทางเสียอีก และอย่าลืมพกเอกสารกำกับยาส่วนบุคคลติดตัวไปด้วยเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองว่าคุณไม่ได้ลักลอบสอดไส้ยาผิดกฎหมายใดๆ เข้าไป

ก่อนจะทำการจัดกระเป๋า คุณก็ควรเช็คสภาพอากาศในสัปดาห์นั้นๆ และพยากรณ์อากาศของสัปดาห์ถัดไปในช่วงที่คุณจะเดินทาง เพื่อจะได้มีไอเดียในการจัดเสื้อผ้าที่เหมาะสม อากาศที่อังกฤษนั้นอย่างที่รู้กันว่าอาจมี 4 ฤดูใน 1 วัน หากแต่ดีกรีความหนาว-ร้อนอาจมีลดหลั่นกันไปตามฤดูกาลหลักนั้นเอง

 

capture-20150929-122551
รถบัส

การเดินทางในประเทศอังกฤษ 💡  💡

ประเทศอังกฤษมีรถให้บริการคุณมากมาย อาทิเช่น รถแท็กซี่,รถไฟ,รถมินิโค้ช หรือจะเป็น รถบัส ซึ้งมีบริการให้คุณอยู่ทุกที่โดยที่คุณไม่ต้องกังวลเลย
ข้อแนะนำ ควรหลีกเลี่ยงการใช้บริการขนส่งมวลชนช่วงตั๋วแพง โดยปกติแล้วยิ่งเดินทางไปลงสถานีไกล ตั๋วรถก็จะยิ่งแพงขึ้นตามระยะทาง และในแต่ละวันนั้นจะมีช่วงที่เขาเรียกว่า “ชั่วโมงเร่งด่วน” (Peak Hour) ซึ่งก็คือช่วงเช้าระหว่าง 6.30 – 9.30 น. และช่วงเย็นในระหว่างเวลา 16.00-19.00 น. หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรขึ้นรถไฟรถบัสช่วงนี้ จะช่วยประหยัดไปได้อีกหน่อย โดยเราขอแนะนำให้คุณลองวางแผนการออกเดินทางสักหลัง 9.30 น. ในช่วงเช้าเพื่อไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ไกลๆ เสียก่อน และพยายามกลับมาเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ที่พักในช่วงเย็น และถ้าหากคุณสามารถเดินทางเท้ากลับมาที่พักได้ในช่วงเย็นโดยไม่ต้องพึงบริการขนส่งฯ นั้นก็จะเป็นการประหยัดได้ดีทีเดียว
การซื้อซิมโทรศัพท์  💡  💡 
เราแนะนำให้คุณซื้อซิมโทรศัพท์มือถือสากลแบบเติมเงินมาใช้จะประหยัดมากกว่าการใช้บริการโรมมิ่ง (Roaming) จากเครือข่ายผู้ให้บริการที่คุณใช้อยู่ในเมืองไทย โดยซิมโทรศัพท์นี้ก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปและซื้อผ่านอินเตอร์เน็ต หากอยากได้แบบคุ้มที่สุด เราขอแนะนำให้เข้าไปสอบถามในร้านค้าของชำของเอเชียที่มักมีซิมราคาถูกสำหรับการโทรออกต่างประเทศและบัตรโทรศัพท์ต่างประเทศราคาถูกให้คุณเลือกมากมาย

ข้อควรรู้ 💡  💡

ประเทศอังกฤษนำบุหรี่ แอลกอฮอลล์และน้ำหอมได้มั้ยและได้ในปริมาณเท่าไร
หากเดินทางเข้ามาในสหราชอาณาจักรจากประเทศอื่น ๆ ในเครือสหภาพยุโรป สามารถนำแอลกอฮอลล์และยาสูบเข้ามาได้ตามต้องการ แต่จะต้องนำใช้เองเท่านั้น แต่หากเดินทางมาจากประเทศอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในเครือสหภาพยุโรป สามารถนำบุหรี่เข้ามาได้ไม่เกิน 200 มวน ยาสูบ 250 กรัม น้ำหอม 60 ซี.ซี. ไวน์ 2 ลิตร สปิริตหรือเครื่องดื่มแอลกฮอลล์ที่มีความเข้มข้นกว่า 22 เปอร์เซ็นต์ 1 ลิตร และไวน์ที่มีแอลกอฮอลล์สูง (เช่นปอร์ทหรือเชอร์รี่) สปาร์กกิ้งไวน์หรือแอลกอฮอลล์ชนิดอื่น ๆ 2 ลิตร

อะไรบ้างที่ควบคุมหรือห้ามนำเข้ามาในอังกฤษ 💡  💡 
สินค้าบางชนิดอาทิยาที่ไม่ได้รับการลงทะเบียน อาวุธและสินค้าปลอมแปลงจัดเป็นสิ่งของต้องห้ามในการนำเข้ามาในอังกฤษโดยเด็ดขาด ส่วนสินค้าอื่น ๆ เช่น ถังบรรจุแก๊ส สัตว์ที่ยังมีชีวิตและพืชบางชนิดจัดเป็นสินค้าควบคุม ไม่สามารถนำเข้ามาในสหราชอาณาจักรหากยังไม่ได้ขอสิทธิ์ในการนำเข้ามาเสียก่อน  
capture-20150929-123248

สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในสหราชอาณาจักรได้หรือไม่
สามารถนำสุนัข แมวและพังพอนจากบางประเทศเข้ามาในอังกฤษได้ผ่านทางช่องทางพิเศษซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของโครงการนำร่อง Pets Travel Scheme โดยไม่ต้องผ่านการกักกัน แต่จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่มีการกำหนดไว้ ส่วนสัตว์ประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุข้างต้นจะต้องผ่านการกักกันก่อนเป็นเวลาหกเดือน ณ สถานที่ที่ได้รับการรับรอง

สามารถหาแลกเงินได้ที่ไหน 💡  💡 
นักท่องเที่ยวที่ต้องการแลกเงิน สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ตามธนาคารทั่วไป รวมไปถึงโรงแรมบางแห่งและร้านแลกเงิน ซึ่งตั้งอยู่ตามท่าอากาศยานนานาชาติและเมืองใหญ่ ๆ ทั่วไป
สามารถหาอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดได้จากที่ใด 💡  💡 capture-20150929-123047
ควรตรวจสอบอัตราการแลกเงินก่อนเดินทางออกนอกประเทศ สำหรับไปรษณีย์ในสหราชอาณาจักรจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนเงินตรา และไม่ควรมีค่าชาร์จเพิ่มในการถอนเงินจากเครื่องเอทีเอ็มและใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต แต่อาจมีการเก็บเงินเล็กน้อยจากธนาคารต่างประเทศ ควรตรวจสอบกับธนาคารก่อนออกเดินทาง
สามารถใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตได้ที่ใดบ้าง
บัตรเครดิตทุกชนิดของวีซ่า มาสเตอร์การ์ดหรืออเมริกันเอ็กเพรสสามารถใช้ได้ทั่วไปในสหราชอาณาจักร สำหรับบัตรชนิดอื่น ๆ ควรตรวจสอบกับร้านค้าก่อนทำการซื้อสินค้า
สามารถใช้เงินยูโรในอังกฤษได้หรือไม่ 💡  💡 

หากคุณมาจากประเทศที่ไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรป จะได้สิทธิประโยชน์จากโครงการ Tax Free Shopping หรือการ ช้อปปิ้งแบบปลอดภาษี เพราะสามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ในการซื้อสินค้าสำหรับการส่งออก
ต้องใช้ปลั๊กไฟแบบใดในสหราชอาณาจักร
เครื่องใช้ไฟฟ้าในสหราชอาณาจักรปกติใช้ปลั๊กมาตฐานโดยเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีสามรู ส่วนปลั๊กอแด็ปเตอร์สามารถหาซื้อได้ทั่วไป
สามารถหาซื้อซิมการ์ดในอังกฤษพื่อนำมาใช้กับโทรศัพท์ที่นำมาด้วยได้หรือไม่
สามารถซื้อซิมแบบเติมเงินได้จากร้านโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่และร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป แต่เครื่องของคุณจะต้องสามารถใช้กับซิมการ์ดอื่นๆ ได้ด้วย จากนั้นคุณสามารถลงทะเบียนซิมการ์ดและใช้ได้ตลอดการเดินทาง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากร้านค้าทั่วไป
จะต้องทำอย่างไรหากต้องไปพบแพทย์ 💡  💡 

หากล้มป่วยขณะอยู่ในสหราชอาณาจักร สามารถขอใช้บริการรักษาฉุกเฉินจากแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่อยู่ใน National Health Service ได้ อย่างไรก็ตามหากเป็นผู้ป่วยในหรือได้รับการส่งตัวมาจากคลินิกผู้ป่วยนอกจะต้องชำระเงินด้วยนอกจากว่าจะได้รับการยกเว้นในกรณีต่าง ๆ การไปเที่ยวในประเทศอังกฤษน้้น ถ้าจะให้ดีควรจะรู้เรื่องราวที่ควรรู้เอาไว้บ้าง จะทำให้การเที่ยวในประเทศอังกฤษนั้นสะดวกและไม่ติดขัด จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นอาจจะไม่ใช่ข้อมูลทั้งหมดแต่ เราได้เรื่องนำข้อมูลที่สำคัญ ๆ ที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวได้ศึกษากันก่อนเดินทาง แต่ถ้าหากอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.visitbritain.com/th

จบแล้วสำหรับคำแนะนำในการเตรียมตัวไปประเทศอังกฤษ ติดตามตอนต่อไปกับเรื่อง เที่ยวเมืองผู้ดี เป็นเรื่องราวของการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในประเทศอังกฤษ  ➡  ➡  ➡  ➡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า