คนไทยไม่ต้องวีซ่า

คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า 34 ประเทศ อัพเดท 2023

มาอัพเดทกันนะครับ ว่า ปีนี้ 2023 ประเทศไหนบ้างที่ คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า ซึ่งหมายความว่า เดินทางโดยมีหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต ไม่ว่าจะทางอากาศหรือทางบก ก็สามารถเดินทางเข้าราชอาณาจักรของประเทศเหล่านั้นได้เลย โดยไม่ต้องขอวีซ่าไปล่วงหน้า หรือแม้กระทั่งทำวีซ่าหน้าด่าน หรือภาษาอังกฤษเรียกกันว่า Visa On Arrival อ้างอิงตามกระทรวงต่างประเทศของไทยอย่างเป็นทางการ

วีซ่า คืออะไร?

วีซ่า คืออะไร? คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

ก่อนอื่นขอเล่าซ้ำอีกครั้ง การตรวจลงตรา หรือ วีซ่า (อังกฤษ: Visa) (Visa มาจากภาษาละติน หมายถึง เอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว) เป็นเอกสารซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งได้ออกให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งภายใต้การพิจารณาของประเทศนั้น ๆ แต่เพียงผู้เดียว เพื่อเป็นการแสดงว่าได้อนุญาตให้ต่างด้าวบุคคลนั้นสามารถเดินทางเข้าประเทศผู้ได้ออกตรวจลงตรานั้นได้ ภายในช่วงระยะเวลาและขอบเขตของจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในการยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตรา ใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขณะเดินทางเข้าประเทศผู้ออกตรวจลงตรา

ปกติแล้วจะมีการประทับตรวจลงตราไว้ในหนังสือเดินทาง อาจเป็นในรูปแบบแผ่นสติ๊กเกอร์ ตราประทับ หรืออาจอยู่ในรูปเอกสารอื่นใดที่ไม่ได้ประทับลงในหนังสือเดินทาง ในปัจจุบันการตรวจลงตราในบางประเทศเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งจะไม่ปรากฏเครื่องหมายใด ๆ ในหนังสือเดินทาง หรือไม่มีเอกสารที่แสดงถึงการได้รับตรวจลงตราแล้ว การตรวจลงตราอาจเป็นเอกสารที่แสดงว่าบุคคลหนึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือเดินทางออกจากพื้นที่ของประเทศอันเป็นของผู้ออก

การเดินทางในอดีตก่อนสงครามโลก ไม่ต้องใช้การตรวจลงตรา ครั้นมีสงครามเกิดความหวาดกลัวในเรื่องสายลับจึงทำให้ประเทศต่าง ๆ จำเป็นต้องทำการตรวจสอบบุคคลก่อนที่จะอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่ประเทศของตน

หนังสือเดินทาง (Passport) คืออะไร?

หนังสือเดินทาง Passport พาสปอร์ต
   เป็นเอกสารที่รับรองสัญชาติของผู้ถือ และเป็นเอกสารแสดงตน (identity) ของผู้ถือซึ่งออกให้โดยรัฐบาลของแต่ละประเทศสำหรับใช้เดินทางระหว่างประเทศ ข้อมูลสำคัญที่ปรากฏบนหนังสือเดินทาง ได้แก่ ชื่อ วันเดือนปีเกิด เพศ และสถานที่เกิดของผู้ถือหนังสือเดินทาง

   หนังสือเดินทางไม่ได้ให้สิทธิ์ผู้ถือเข้าไปในประเทศอื่น และไม่ให้ความคุ้มครองหรือสิทธิอื่นๆ ขณะอยู่ต่างประเทศหากไม่มีข้อตกลงพิเศษ แต่ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางในการเดินทางกลับประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง ความคุ้มครองจากข้อตกลงระหว่างประเทศ และสิทธิที่จะได้รับจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศผู้ออกหนังสือเดินทาง แต่จะไม่แสดงที่อยู่ในประเทศที่ออกหนังสือเดินทางของผู้ถือหนังสือเดินทาง

   หากหนังสือเดินทางออกโดยประเทศที่ประเทศอื่นไม่รู้จัก หรือมีความสัมพันธ์ด้วย หรือไม่ให้การรับรองสถานะการเป็นประเทศ ประเทศผู้รับอาจไม่ให้บุคคลที่ใช้หนังสือเดินทางเหล่านั้นเข้าประเทศได้

รายชื่อประเทศไหนบ้างที่ คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

ต้องการเดินทางด้วยจุดประสงค์ใดๆ ใน 33 ประเทศ อยากไปเที่ยว ไปทำธุระ ไปเยี่ยมญาติ สามารถพร้อมกระเป๋า หนังสือเดินทาง ออกเดินทางได้เลย โดยมีข้อกำหนดขึ้นอยู่กับข้อระเบียบนโยบายของประเทศนั้น (โปรดดูหมายเหตุด้วย) โดยมีรายชื่อประเทศ และระยะเวลาให้อยู่ได้กี่วัน List of Countries and Territories where Thai Nationals may enter without a visa/visa exemption ประกาศโดยกรมการกงสุล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2566 ดังนี้

ประเทศจำนวนวันที่สามารถพำนักอยู่ได้
1.จอร์เจีย365
2.ปานามา180
3.อาร์เจนตินา90
4.บราซิล90
5.ชิลี90
6.เอกวาดอร์90
7.สาธารณรัฐเกาหลี90
8.เปรู90
9.คีร์กีซ* (เฉพาะ 1 ส.ค. 64 – 31 ก.ค. 68)60
10.มณฑลไห่หนาน จีน*30
11.ฮ่องกง30
12.อินโดนีเซีย*30
13.คาซัคสถาน*30
14.ลาว30
15.มาเก๊า30
16.มองโกเลีย30
17.มาเลเซีย*30
18.มัลดีฟท์*30
19.ฟิลิปปินส์30
20.กาตาร์*30
21.รัสเซีย30
22.เชเชลส์*30
23.สิงคโปร์*30
24.แอฟริกาใต้*30
25.ทาจิกิสถาน*30
26.ตุรเกีย*30
27.วานูอาตู*30
28.เวียดนาม30
29.ญี่ปุ่น*15
30.บาห์เรน*14
31.บรูไน*14
32.กัมพูชา14
33.เมียนมา *(เฉพาะท่าอากาศยานนานาชาติ)14
34.ไต้หวัน* (เฉพาะ 1 ส.ค. 65 –31 ก.ค. 66)14
 • จอร์เจีย อ่านเพิ่มเติมที่ –> คนไทยไปฟรี ! 10 ที่เที่ยวจอร์เจีย ค่าครองชีพถูก วิวยุโรป ฟรีวีซ่าคนไทย
   

*หมายเหตุ*

 1. กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง เนื่องจากเป็นการอนุญาตของประเทศปลายทางซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สถานทูตของประเทศปลายทางที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือที่กระทรวงการต่างประเทศดังนี้
  • กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 02 643 5128
  • กรมยุโรป 02 643 5138
  • กรมเอเชียตะวันออก 02 643 5194
  • กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา 02 643 5062
 2. * หมายถึง ประเทศและดินแดนที่ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่ไทยฝ่ายเดียว ที่เหลือนอกจากนั้นคือ ประเทศที่ทำการตกลงทวิภาคีกับไทย
คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

ประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไป และไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าล่วงหน้า โดยสามารถขอ Visa on Arrival (VOA) ได้

ประเทศ/ดินแดนประเภทหนังสือเดินทางพำนักได้ไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียม
1. โบลิเวียหนังสือเดินทางทูต/ ราชการ/ ธรรมดา30 วัน 135 เหรียญสหรัฐ
(เฉพาะวีซ่าประเภทท่องเที่ยว)
2. ฟิจิ หนังสือเดินทางทูต/ ราชการ/ ธรรมดา4 เดือนไม่มีค่าธรรมเนียม
3. จอร์แดนหนังสือเดินทางธรรมดา30 วัน40 ดีนาร์จอร์แดน
4. คีร์กีซสถานหนังสือเดินทางทูต/ ราชการ/ ธรรมดา15 วัน/ 1 เดือน50 เหรียญสหรัฐ/ 60 เหรียญสหรัฐ
(ส าหรับหนังสือเดินทางธรรมดา)
5. เนปาลหนังสือเดินทางธรรมดา15 วัน30 วัน90 วัน25 เหรียญสหรัฐ40 เหรียญสหรัฐ100 เหรียญสหรัฐ
6. นีอูเอหนังสือเดินทางธรรมดา30 วันไม่มีค่าธรรมเนียม
7. โอมานหนังสือเดินทางธรรมดา30 วัน20 เรียลโอมาน
8. หมู่เกาะโซโลมอนหนังสือเดินทางทูต/ ราชการ/ ธรรมดา3 เดือนไม่มีค่าธรรมเนียม
9. ติมอร์-เลสเตหนังสือเดินทางธรรมดา30 วัน30 เหรียญสหรัฐ

อ้างอิง : กรมการกงสุล https://image.mfa.go.th/

คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

ไปเที่ยวประเทศ คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

เมื่อท่านทำหนังสือเดินทาง Passport เป็นเอกสารสำคัญเรียนร้อยแล้ว ก็ออกเดินทางได้เลยครับ โดยท่านต้องวางแผนการเดินทางล่วงหน้าสักนิดนึง

อะไรบ้างที่ต้องอ่าน

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า